Tekstovi


Moderna Beograda – arhitektura Srbije između dva rata

Uroš Martinović - strana 59

Zgrada na Terazijama br 6
Projektant: arh. Ignjat Popović
Realizacija - 1937. godine
Na vrlo uskoj parceli Popović je sa dve stambene jedinice po etaži skoro sto procentno pokrio površinu parcele objektom. U projektu se kao novitet pojavljuje lođa, koja će u kasnijem periodu predstavljati jedan od čestih motiva sa nekoliko uobičajenih varijanti njihovog razmeštaja i likovnog povezivanja u komponovanju fasadnih površina.
Stambena zgrada u Hadži Mustafinoj ulici broj 11 - izvedena 1933. godine i zgrada Požarne komande u ulici Borisa Kidriča - izvedena 1935. godine.
Projektant: arh. Ignjat Popović
Stambena zgrada u Hadži Mustafinoj ulici broj 11 - izvedena 1933. godine.
Projektant: arh. Ignjat Popović
Zgrada Požarne komande u ulici Borisa Kidriča - izvedena 1935. godine.
Projektant: arh. Ignjat Popović